Erger dan 911
Kees Driessen
The Daily Tiger, 25 January 2002

Toen de Koerdische bevolking van Halabja in 1988 op bevel van Saddam Hoessein met gifgas werd bestookt, vielen er meer doden dan op 11 september 2001 in New York. Behalve vijfduizend directe slachtoffers raakten zevenduizend mannen, vrouwen en kinderen verminkt. Hoewel foto's van de met lijken bezaaide straten de pers haalden, is het de Koerden nooit gelukt om, zoals de Palestijnen, de leren of nu zelfs de Afghanen, de wereldpolitiek te veroveren. Dus wordeng nog streeds kinderen geboren met afwijkingen en is er nog steeds een tekort aan medicijnen.

Een enorm onderwerp voor een speelfilm. En voor de Koerdische-Amerikaanse regisseur Jano Rosebiani is JIYAN pas zijn tweede film. Het is een verhaal dat nog niet genoeg verteld is, en JIYAN is daarom gedeeltelijk een pamflet. Er zijn teksten aan begin en einde, die in grote lijnen uitleggen wat er gebeurd is, en sommige monologen zijn bedoeld om de kijker te informeren en misstanden te benoemen. Maar daaromheen, en dat maakt JIYAN aangrijpend, heeft Rosebiani een levendige, menselijke en vaak ansichtkaartmooie film gemaakt.

Hij opent met zwarf-witopnamen, die verwijzen naar de destijds gemaakte foto's. Gruwelijke beelden van mensen die lijken te slapen. Daarna een beeld, in kleur, van een meisje dat in slow-motion schommelt. In de lucht verschijnt de titel - haar naam - JIYAN. Een close-up: de huid van haar wang is verkleurd, aangetast door de chemicalliën. Vervolgens probeert een man in een vriendelijk gesprek haar naam te achterhalen.

Deze afwisseling van weidse, door muziek gedragen beelden met ontspannen registraties van menselijke contact kenmerkt de hele film. Dat werkt twee kanten op: het maak Rosebiani's aanklacht menselijk en ontroerend en het verleent de gebeurtenissen van alledag een onderliggende drama-tische laag. gelukkig vindt Rosebiani daarbij voldoende ruimte voor vrolijke dingen: een liefdesverhaal, een huwelijk en vooral de ontwapenende Jiyan

BACK TO REVIEWS INDEX

Jiyan DVD

line

line

SHARE THIS PAGE
line
 
line
 
line